Förslag till nya regler om rapporteringskrav för betydande filialer

FI föreslår nya föreskrifter som ställer krav på att betydande filialer dels ska lämna finansiell information (Finrep) till Finansinspektionen, dels komma in med gemensam rapportering av kapitalbas och kapitalkrav (Corep).

Föreskrifterna gäller de delar av informationen som är relevant för filialer. De betydande filialerna har potentiellt stor påverkan på den finansiella stabiliteten. Syftet med förslaget är att ge FI insyn i filialernas finansiella situation. Det underlättar för myndigheten att utföra sitt uppdrag att värna den finansiella stabiliteten.

FI föreslår även att föreskrifterna kompletteras med allmänna råd som anger hur filialerna bör rapportera uppgifterna. De allmänna råden föreslås hänvisa till anvisningar på Finansinspektionens webbplats.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Frågor om remissen besvaras av Ulrika Båth Bertram, via mejl till ulrika.bathbertram@fi.se eller på tfn 08-408 987 61.

Laddar sidan