Hushållens ekonomi och finansiella förmåga 2020

Ensamstående med barn har fortfarande en svårare ekonomisk situation jämfört med andra hushåll. När FI mäter hushållens finansiella förmåga har den förbättrats inom nästan alla områden jämfört med tidigare undersökningar.

För att öka kunskaperna om hushållens finansiella förmåga och de svenska hushållens privatekonomi har FI låtit göra en hushållsundersökning.

Många hushåll uppger att de har en stark ekonomi, men andelen hushåll som saknar pengar vid månadens slut har ökat med 2 procentenheter sedan den förra undersökningen och ligger nu på 8 procent. Fortsatt är det ensamstående med barn som har en svårare ekonomisk situation jämfört med andra.

På de frågor som handlar om att planera på längre sikt och att hålla sig informerad om privatekonomiska frågor uppger de hushåll med lägst inkomst det lägsta intresset och är den grupp med lägst finansiell förmåga och räknefärdighet. I kombination med att många av de hushållen uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till blir de extra ekonomiskt sårbara.

Förändringen i finansiell förmåga bör tolkas med viss försiktighet i jämförelse med 2017 års undersökning då vi använt olika datainsamlingsmetoder.