Information om planerade enkäter till försäkringsföretag

2020-05-28 | Eiopa Nyheter Försäkring

Finansinspektionen vill här informera om kommande enkäter som vi planerar att ställa till ett urval försäkringsföretag under 2020.

Texten är uppdaterad 2020-05-29

Informationen är till för att underlätta för försäkringsföretagen att kunna planera och besvara enkäterna.

Tabellen listar enkäter som är planerade i dagsläget. Förändringar kan komma att ske och tabellen ska inte ses som uttömmande uppräkning. Tabellen tar inte upp kommande undersökningar och fördjupade analyser eller enkäter som sker på initiativ av den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa.

Planerad målgrupp innebär inte med nödvändighet att samtliga företag i målgruppen kommer att omfattas.

Enkät Planerad tid för utskick Planerad målgrupp
Cyberrisker Kvartal 4, 2020 Försäkringsföretag
Hållbarhet Kvartal 3, 2020 Försäkringsföretag
Regeringsuppdrag om utökad flytträtt Juni, 2020 Livförsäkringsföretag med fond- och depåförsäkring

 

För information om enkäter som sker på initiativ av den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa, se information på deras webbplats.

Laddar sidan