Ny rapport beskriver reglering av stablecoins

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har publicerat en rapport om hur redan existerande principer för reglering av värdepappersmarknaden kan användas för så kallade stablecoins, kryptotillgångar som konstrueras för att hålla ett mer stabilt värde.

Rapporten går igenom vilka av Ioscos principer och standarder som kan tillämpas av tillsynsmyndigheter för att reglera globala stablecoins. Avgörande för vilka av dessa principer och standarder som kan vara möjliga att tillämpa är hur en viss stablecoin är utformad. Rapporten innehåller bland annat en hypotetisk fallstudie som handlar om en stablecoin som används för både nationella och gränsöverskridande betalningar.

Finansinspektionen har medverkat i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten, som en del i vårt arbete inom Ioscos Fintech Network.