Taxonomi 3.0 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin: version 3.0.

Rapportering enligt detta steg ska ske från och med referensdag 30 juni 2021.

EBA kommer att publicera återstående delar av version 3.0 på sin webbplats i början av 2021.

Laddar sidan