Uppdaterat utbildningsmaterial för svenska för invandrare

I dag lanserar vi en ny uppdaterad version av webbplatsen sfiekonomi.se som är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Boken ”Dina pengar och din ekonomi” har uppdaterats i flera omgångar sedan lanseringen 2008. Nu har vi även uppdaterat webbplatsen och filmserien ”Prata pengar” så att de följer bokens upplägg och underlättar vid undervisning i privatekonomi på enkel svenska på distans.

I samband med uppdateringen har också hela webbplatsen tillgänglighetsanpassats enligt riktlinjerna WCAG AA för att göra innehållet tillgängligt för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbplatsen sfiekonomi.se är en utbildningsplats för sfi-undervisningen. Boken Dina pengar och din ekonomi är skriven för svenskaundervisningen och tar upp privatekonomiska begrepp och företeelser i Sverige, på enkel svenska. Webbplatsen innehåller lärarmaterial, övningar och filmer som kompletterar boken.

Laddar sidan