WIW: Låt dig inte luras

Den här veckan är World Investor Week (WIW), en temavecka som arrangeras på initiativ av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Det är en veckolång global kampanj för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

FI har tagit fram en kortfilm om vad som är viktigt att tänka på för att inte drabbas av investeringsbedrägerier. Varje år förlorar konsumenter stora belopp till följd av dessa bedrägerier, och antalet anmälda brott ökar.

Syntolkad version av filmen

Detta händer under World Investor Week:

Digitala kurser i privatekonomi

Den 13 och 14 oktober arrangerar FI tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi två digitala kurser i privatekonomi. På tisdag utbildas seniorer från några av Sveriges största seniorförbund, seniorerna sprider i sin tur kunskaperna vidare till andra pensionärer. På onsdag utbildas ett femtiotal representanter från TCO Göteborg, Örebro och Skaraborg som i sin tur sprider kunskaperna vidare på sina arbetsplatser. Båda kurser innehåller information om sparande, investeringar och investeringsbedrägerier.

Gilla Din Ekonomi på Facebook

Under veckan skriver nätverket Gilla Din Ekonomi inlägg på Facebook med fokus på sparande och investeringsbedrägerier.

Laddar sidan