EBA publicerar kategorisering av mallar

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat kategorisering av samtliga mallar som ingår i rapporteringsversion 2.10.

FI publicerade den 17 september 2020 en nyhet som beskriver EBA:s arbete med Euclid-plattformen (European Centralised Infrastructure for Supervisory Data). Den rapportering som kreditinstitut och vissa värdepappersbolag lämnar till Finansinspektionen kommer från och med referensdag den 31 december 2020 att skickas vidare till EBA.

Det är underliggande regelverk som styr kategoriseringen av olika mallar ur ett rapporteringsperspektiv. Några exempel på olika kategorier är om en mall är obligatorisk, styrs av gränsvärden eller om den inte får rapporteras.

Den kategorisering av mallar som EBA nu har publiceras tydliggör hur varje mall är kategoriserad och vilken så kallad filing indicator som ska användas. Då en korrekt "filing indicator" är en förutsättning för att utrapporteringen till EBA ska fungera kommer FI att utöka kontrollen av korrekt rapporterade mallar.

Laddar sidan