EU-kommissionen publicerar svar på frågor om taxonomiförordningen

EU-kommissionen har publicerat frågor och svar om hur stora företag ska redovisa hållbarhetsupplysningar för investerare och andra intressenter enligt artikel 8 i EU:s taxonomiförordning.

I förra veckan publicerades två delegerade förordningar som kompletterar EU:s taxonomiförordning. EU-kommission har nu publicerat frågor och svar (FAQ) till den delegerade förordningen 2021/2178 som reglerar hur stora företag ska utforma sin hållbarhetsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen som genomför EU:s direktiv om icke-finansiell redovisning (NFRD, Non Financial Reporting Directive).

Förordningen träder i kraft före årsskiftet och ska tillämpas från 1 januari 2022.