Euclid – institutnummer i XBRL-filen efter 31 maj 2021

FI meddelade i oktober 2020 att banker och kreditmarknadsbolag från årsskiftet skulle använda LEI-kod som identifierare när de rapporterar in XBRL-filer. Detta fortsätter att gälla fram till och med referensdag den 31 maj 2021. Därefter ska bolagen använda institutnummer.

Bakgrunden till denna förändring är att FI beslutat att påbörja en övergång till ett nytt rapporteringssystem  (Fidac), vilket vi meddelade den 26 april 2021.

Från årsskiftet ska banker och kreditmarknadsbolag alltså använda LEI-kod för att identifiera sig i de rapporter de lämnar till FI i XBRL-format. Det ska de fortsätta att göra i rapporteringar med referensdag fram till och med den 31 maj 2021.

Men från och med rapporteringar som har referensdag den 30 juni 2021 eller senare ändras kravet så att dessa bolag i stället ska använda institutnummer som identifierare i XBRL-filen.

FI har tidigare även berättat att den rapportering som banker och kreditmarknadsbolag lämnar till FI skickas vidare till Europeiska bankmyndigheten (EBA). Detta sker sedan den 31 december 2020. FI kommer från och med juni 2021 att ersätta institutnumret i bolagens rapportering med deras LEI-kod innan filerna skickas vidare.

Ett undantag från det ovanstående är rapporteringen av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade, den så kallade ersättningsrapporteringen. Där sker övergången till det nya inrapporteringsystemet redan från referensdag 2020-12-31.

Laddar sidan