FI inför nytt rapporteringssystem

FI har beslutat att ersätta flera av våra befintliga rapporteringssystem med ett nytt. Syftet är att bättre kunna möta nuvarande och framtida lagkrav samt att öka användbarheten för de bolag som ska rapportera. Det nya rapporteringssystemet, Fidac, kommer att hantera både periodisk och händelsestyrd rapportering.

I ett första skede kommer EU-reglerad rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag samt den nationella kvartalsrapporten för tjänstepensionsföretag att rapporteras in via det nya systemet, Fidac.

Här beskriver vi vad som gäller för den EU-reglerade rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersbolag. De bolag som ska rapportera den nationella kvartalsrapporten för tjänstepensionsföretag får separat information via mejl.

Övergången från tidigare rapporteringssystem till Fidac för andra typer av rapporteringar kommer att ske succesivt och kommuniceras på fi.se i god tid inför varje övergång.

Inrapportering enligt EBA:s ramverk

Från och med rapportering med referensdag 2021-06-30 ska all inrapportering enligt EBA:s ramverk för rapportering göras i det nya systemet Fidac.

Länkar till inloggning och behörighetshantering för Fidac kommer att finnas under en egen rubrik på sidan Om Rapporteringsportalen. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i Rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.
Rapporteringen i Fidac av EBA:s taxonomier ska göras genom att ladda upp en XBRL-instansfil, precis som i det tidigare rapporteringssystemet. Mer information om tillvägagångssättet samt en lathund för rapportering i Fidac kommer att publiceras på fi.se i mitten av maj.

Ett undantag när det gäller referensdag är att rapporteringen av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade, den så kallade Ersättningsrapporteringen, ska ske per referensdag 2020-12-31 i Fidac.

Testrapportering

Det kommer att vara möjligt att testrapportera innan den skarpa rapporteringsperioden startar. Testrapportering i Fidac enligt EBA:s ramverk för rapportering kommer att öppna den 14 juni och sedan finnas tillgänglig under hela rapporteringsperioden. Mer information om testrapporteringen kommer att publiceras i mitten av maj.

Identifiering med institutnummer i instansfilen

I det nya systemet kommer LEI-kod inte längre att accepteras som identifierare i instansfilen. Detta innebär att samtliga bolag ska använda FI:s institutnummer som identifierare i de instansfiler som rapporteras in via Fidac.

I instansfilen ska då anges: scheme=http://www.fi.se/InstNr.

Ex. <xbrli:identifier scheme="http://www.fi.se/InstNr">institutnummer
</xbrli:identifier>

Observera att institutnummer ska bytas mot institutnumret för respektive institut.

Revideringar

Revideringar av inrapporteringar som gjorts för tidigare referensdagar, före 2021-06-30, ska även fortsättningsvis göras i systemet Periodisk inrapportering via webb.

Laddar sidan