FI i samarbete med frivilliga samhällsarbetare om privatekonomi

Nu startar FI, via nätverket Gilla din ekonomi, ett utbildningssamarbete med organisationen Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) för att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper.

FI och RFS har kommit överens om ett utbildningsprojekt riktat till medlemmar inom organisationen. Det är bland annat gode män, biträdande övervakare, stödpersoner, medförmyndare och andra med liknande uppdrag som ska utbildas. Kursdeltagarna sprider i sin tur kunskapen vidare till människor de möter i sin roll och till andra kollegor och medlemmar. Till att börja med sträcker sig överenskommelsen över två år med start nu.

Under 2021 hålls utbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" digitalt med målsättning att framöver kunna arrangeras fysiskt. Deltagarna kommer genom utbildningen att få bredare kunskaper om bland annat pension, bankfrågor, överskuldsättning, sparande och vardagsjuridik samt hur att undvika bedrägerier. Den första utbildningen genomförs i februari. Under ett års tid ska två till sex utbildningar genomföras.

Läs mer

Laddar sidan