FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

Kreditprövningar vid konsumtionslån behöver förbättras. Därför föreslår Finansinspektionen (FI) nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden tydliggör vilken information kreditgivare bör grunda sina kreditprövningar på och hur de bör bedöma låntagarens betalningsförmåga. Vi ger också exempel på när en kreditgivare bör avråda från lån som är ofördelaktiga för konsumenten. Förslaget går nu ut på remiss.

Konsumtionslånen växer kraftigt och spelar en allt större roll för konsumenters ekonomi. Det står klart att många konsumenter får betalningsproblem kort tid efter att de har beviljats en konsumtionskredit, vilket pekar på brister i långivarnas kreditprövningar. FI bedömer att risken för betalningsproblem minskar om kreditgivarna gör ordentliga kreditprövningar.

För att förbättra kreditprövningen föreslår FI därför nya allmänna råd för krediter i konsumentförhållanden.

− Ordentliga kreditprövningar är det viktigaste verktyget för att motverka att konsumenter får betalningsproblem. Det är därför en central del av konsumentskyddet på lånemarknaden, säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

I de nya råden anges vilken typ av information som en kreditgivare bör hämta in inför en kreditprövning. Det gäller bland annat uppgifter om låntagarens sysselsättning, inkomster, utgifter och skulder. Av råden framgår även hur kreditgivaren bör hämta in uppgifterna och kontrollera dem.

FI:s kartläggningar av konsumtionslån visar att runt 15 procent av de lån som genomgått en kreditprövning har beviljats trots att låntagarnas disponibla inkomster inte är tillräckliga för att täcka grundläggande kostnader för boende och levnadsomkostnader. FI klargör därför att kreditgivare bör utgå från att konsumenter ska ha en rimlig levnadsstandard även efter att de har fått ett lån beviljat.

− För konsumenter med små marginaler kan även mindre lån leda till stora problem. Det måste långivare ta hänsyn till säger Susanna Grufman. Det är särskilt viktigt för unga så att de inte tidigt i livet får stora skulder som i värsta fall tar lång tid att betala tillbaka.

En kreditgivare bör också avråda från lån som är ofördelaktiga för konsumenten. Det gäller till exempel om kreditgivaren kan erbjuda andra typer av krediter som är bättre lämpade för ändamålet, om återbetalningstiden är väldigt lång i relation till ändamålet med lånet eller om det rör återkommande omläggningar av lån som innebär att totalkostnaden för konsumenten ökar påtagligt.

Förslaget skickas nu ut på remiss till den 5 maj.

De nya allmänna råden om krediter i konsumentförhållanden föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Laddar sidan