FI öppnar en utredning mot EQT AB

Finansinspektionen har beslutat att öppna en utredning mot EQT AB för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen (Mar) i samband med ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. FI:s hantering av ärendet går därmed in i en ny fas.

Finansinspektionen begärde den 14 september att EQT skulle inkomma med en förklaring av vilka omständigheter som legat till grund för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation som bolaget anmälde till FI den 7 september, i samband med förändringar av bolagets inlåsningsavtal. EQT har därefter lämnat ett svar till FI. Efter en inledande analys av bolagets svar har FI fattat beslut om att utreda om EQT överträtt artikel 17 och artikel 18 i Mar.

Laddar sidan