Försäkringsföretag hoppfulla om att följa regler om molntjänster

2021-02-09 | Eiopa Nyheter Försäkring

En majoritet av svenska försäkringsföretag bedömer att de kommer att följa Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer på utsatt tid.

Texten och promemorian är uppdaterad 2021-02-18 på följande sätt: ordet "följa" har ersatt ordet "uppfylla".

Många av företagen uppger dock att det kommer att bli en utmaning att kunna genomföra revisioner på plats hos relevanta molntjänstleverantörer innan den övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2022 gått ut.

FI skickade hösten 2020 ut en enkät till försäkringsföretagen i Sverige, där vi bad företagen uppskatta när de kommer att följa Eiopas riktlinjer. FI redovisar nu resultaten av enkäten i en promemoria.

Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer (EIOPA-BoS-20-002) trädde i kraft den 1 januari 2021.

Laddar sidan