Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som ska gälla för Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar och tillsynsrapportering, villkor för behörighet för övervakande aktuarier samt försäkringstekniska riktlinjer och placeringsriktlinjer.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna om rapportering i 6 kap. föreslås tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 22 februari 2021. Ange diarienummer FI Dnr 17-6098.

Frågor om remissen besvaras av Anna Wedin på tfn 08-408 98 105 eller e-post anna.wedin@fi.se.

Laddar sidan