Fortsatt längre handläggningstider än vanligt för prospektansökningar

2021-10-14 | Prospekt Nyheter Marknad

FI behöver återigen informera om att vi kan komma att behöva använda oss av hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till oss efter att vi har granskat det första utkastet.

FI gick i april och juli i år ut med samma information. Bakgrunden var att vi sedan en tid tillbaka hade fått in fler ansökningar än normalt om godkännande av prospekt. FI får fortfarande in fler ansökningar än normalt och behöver därför upprepa denna information.

Vi kan alltså komma att behöva använda oss av hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till oss efter att vi har granskat såväl det första utkastet som efterföljande utkast. Den totala handläggningstiden för ansökningar om godkännande av prospekt kan därmed komma att vara längre även fortsättningsvis. Detta förväntas gälla åtminstone året ut.

Laddar sidan