Frågor och svar om amorteringskrav som börjar gälla igen från och med i morgon

Bankernas utökade möjligheter att ge undantag från kravet på amortering upphör att gälla 1 september 2021. Här är frågor och svar om vad det innebär.

Vad innebär det att undantaget från amortering nu upphör?
Att du ska börja amortera på ditt bolån igen om du gjorde det innan pandemin. Det innebär att du ska amortera 1 procent av lånet per år om belåningsgraden är mellan 50 och 70 procent. Om belåningsgraden är över 70 procent ska du amortera 2 procent per år. Sedan finns ytterligare en regel som säger att om lånet är större än 4,5 gånger vad du tjänar per år, innan skatt, så ska du amortera ytterligare 1 procentenhet per år. Detta kallas för en skuldkvot. Sedan kan din bank alltid kräva mer amorteringar av dig om de tycker att det behövs av någon anledning och de har rätt till det enligt låneavtalet.

Vilka lån omfattas av amorteringskravet?
Bolån som är tagna från och med den 1 juni 2016 behöver amorteras om de gör att belåningsgraden på din bostad överstiger 50 procent. För bolån som tagits från och med 1 mars 2018 behöver ytterligare amortering göras om skuldkvoten överstiger gränsen på 4,5 gånger vad du tjänar per år.

Men alla bolån tagna från och med juni 2016 omfattas däremot av regeln att det är den ursprungliga värderingen av bostaden som ligger till grund för att beräkna belåningsgraden om du skulle vilja utöka ditt bolån. Bolån som tagits före den 1 juni 2016 omfattas inte av amorteringskravet.

Om jag sedan amorteringspausen började gälla i april 2020 har fått ett nytt bolån som jag inte amorterat på, är tanken då att jag ska börja amortera på detta lån från 31 augusti 2021?
Ja, om det lånet gör att du ligger över några av de gränsvärden som listades ovan. Det står också i ditt avtal om och hur mycket du ska amortera. Det gäller även om banken gav dig ett undantag under pandemin. Din bank har också ett så kallat amorteringsunderlag där det står hur amorteringen har beräknats och fastslagits. Men har du tagit ett nytt bolån under perioden och belåningsgraden på din bostad är under 50 procent och skuldkvoten under 450 procent så behöver du inte amortera om inte banken tycker att det behövs av någon anledning och de har rätt att kräva det enligt låneavtalet.

Kan jag fortsatt få amorteringsfrihet på mitt lån?
Banken kan fortfarande ge tillfällig amorteringsfrihet för vissa låntagare. Det kan exempelvis finnas sådana skäl om någon blivit arbetslös eller sjuk. Men det är något som banken får avgöra från fall till fall.

Vilken värdering av bostaden och vilken inkomst ligger till grund för den amortering som ska göras?
Vad bostaden var värd när du lånade pengarna är utgångspunkten för att beräkna belåningsgraden. Att värdera om sin bostad, och därmed kanske få en ny belåningsgrad, kan du bara göra efter fem år från det att det första lånet togs. Om du belånat en bostad före juni 2016 och därefter tagit ytterligare lån efter införandet av amorteringskravet är det värderingen som gjordes i samband med tilläggslånet som ligger till grund för att beräkna belåningsgrad. Din senast fastställda inkomst ligger till grund för beräkningen av skuldkvoten. Det går alltid att beräkna om skuldkvoten men det är banken/bolåneföretaget som avgör om och när det ska ske. Du har ingen möjlighet att kräva att skuldkvoten räknas om.

Påverkar amorteringskraven möjligheten till omvärdering av min bostad?
Nej. Du kan alltid värdera om din bostad. Men det måste gå fem år innan du kan använda en omvärdering för att beräkna en ny belåningsgrad. Värdet som ligger till grund för beräkning av amortering är det banken som beslutar.