Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut

Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav och nästan en av fyrtio får senare en skuld hos Kronofogden. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) och Kronofogden. Under nästa år kommer Konsumentverket därför att särskilt granska de här företagen.

För att motverka att konsumenter fastnar i skuldfällor har Konsumentverket och FI under de senaste åren riktat sitt arbete särskilt mot marknaden för konsumentkrediter. Fokus har legat på kreditprövningar, vilket är det främsta skyddet mot betalningsproblem, där FI både har granskat hur företag arbetar med sina kreditprövningar och förtydligat vilka krav som gäller när företag ska pröva låntagares återbetalningsförmåga.

Konsumentverket har dessutom uppmärksammat frågor som rör hur företagen marknadsför sina lån till konsumenter. Samtidigt arbetar Kronofogden för att förebygga överskuldsättning i samhället. Och de tre myndigheterna har också haft samtal med marknadens aktörer.

Ny analys om långivare

I en ny analys har Kronofogden och FI undersökt hur stor andel av låntagarna som får betalningsproblem hos olika långivare. Analysen visar att nästan en av fyrtio låntagare hos konsumentkreditinstitut får skulder hos Kronofogden. Det är sex gånger fler än bland dem som har lånat av mindre banker. 18 procent, nästan var femte låntagare, får ett eller flera inkassokrav. Det kan jämföras med en låntagare av hundra hos storbankerna och drygt två av hundra hos säljfinansieringsbolag och kortbolag.

− Vi vet att de som lånar av konsumentkreditinstitut löper mycket större risk att få skulder hos oss än låntagare hos till exempel mindre banker. Jämför vi med större banker är risken 20 gånger högre. Det är bekymmersamt, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Lån med hög ränta till personer med sämre ekonomi

En anledning till att konsumentkreditinstitutens lån oftare landar som obetalda skulder hos Kronofogden är att de ger lån med hög ränta till personer med sämre ekonomi. Det är konsumenter som löper högre risk att få betalningsproblem och som har svårt att få lån hos andra långivare. Vissa konsumentkreditinstitut ger också lån till personer med betalningsanmärkningar, vilket ökar risken för betalningsproblem ytterligare.

− Det är alltid viktigt för långivare att göra ordentliga kreditprövningar säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman. Det gäller inte minst för de som har många unga låntagare eller låntagare med svag ekonomi. Tyvärr ser vi tecken på det motsatta i dag och det är oroande.

Konsumentkreditinstitut står under Konsumentverkets tillsyn, och myndigheten kommer att ha ett extra fokus på dessa företag den kommande tiden.

− Det innebär bland annat att vi intensifierar vår tillsyn av konsumentkreditinstitutens kreditprövningar. Vi fortsätter även att granska både kreditgivares och kreditförmedlares marknadsföring säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.


Konsumentverkets presstjänst

Presstjänst
(ej sms)

Kronofogdens presstjänst