Information om planerade enkäter till försäkringsföretag

2021-05-14 | Eiopa Nyheter Försäkring

Finansinspektionen vill här informera om kommande enkäter som vi planerar att ställa till ett urval försäkringsföretag under 2021.

Denna information är till för att underlätta för försäkringsföretagen att kunna planera och besvara enkäterna.

Tabellen listar enkäter som är planerade i dagsläget. Förändringar kan komma att ske och förteckningen ska inte ses som en uttömmande uppräkning. Förteckningen tar inte upp kommande fördjupade analyser eller undersökningar, och inte heller enkäter som sker på initiativ av den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa.

Planerad målgrupp innebär inte med nödvändighet att samtliga företag i målgruppen kommer att omfattas.

Enkät Planerad tid för utskick Planerad målgrupp
Regeringsuppdrag, att inhämta information om effekterna av de nya reglerna om försäkringsdistribution. Kvartal 2, 2021 Försäkringsföretag, livbolag med försäkringsbaserade investeringsprodukter och individuella pensionsförsäkringar

 

För information om enkäter som sker på initiativ av den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa, se information på deras webbplats.

Laddar sidan