Iosco tar viktigt steg mot global hållbarhetsredovisning

Ett viktigt steg  har nu tagits på vägen mot en global standard för hållbarhetsredovisning. Styrelsen för Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, ställde sig vid gårdagens styrelsemöte bakom att Iosco aktivt arbetar för att uppnå en enhetlig och jämförbar global standard för företags hållbarhetsredovisning. Ioscos arbete sker inom ramen för den arbetsgrupp som leds av Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

− Besluten som Ioscos styrelse har fattat är en viktig milstolpe och visar att det nu finns en stark samsyn om behovet av en global standard för hållbarhetsredovisning och om det arbete som Iosco ska driva inför kommande klimattoppmöte, Cop 26, som går av stapeln redan i november, säger Erik Thedéen.

Iosco består av 115 tillsynsmyndigheter världen över som tillsammans utövar tillsyn över omkring 95 procent av världens värdepappersmarknader. Organisationen spelade en nyckelroll när den globala standarden för finansiell redovisning, IFRS (International Financial Reporting Standards), togs fram för 20 år sedan.

Laddar sidan