Taxonomi 3.0 – steg 2 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det andra steget i den nya XBRL-taxonomin: version 3.0.

Detta är det sista steget i version 3.0, där rapportering ska ske tidigast från och med referensdag den 30 juni 2021.

Steg 2 innehåller både nya rapporteringskrav samt rättningar av tidigare publicerade rapporteringskrav.

Laddar sidan