Taxonomi 3.1 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin: version 3.1.

Steg 1 täcker de nya rapporteringskraven för värdepappersbolag, för vilken rapportering ska ske tidigast från och med referensdag 30 september 2021.

Publicering av steg 2 förväntas i början av juni 2021.

Laddar sidan