Testrapportering öppnar för värdepappersbolag

Den 20 september 2021 kommer det vara möjligt för värdepappersbolag att testrapportera de nya EU-reglerade rapporteringskraven.

Testrapportering i Fidac

Testrapportering, i den nya rapporteringsplattformen Fidac, är möjlig att göra från och med måndag den 20 september 2021. Den görs under fliken "Testrapportering EBA XBRL".

De nya rapporteringskraven

FI beskrev i en nyhet den 25 augusti de nya kraven, som baseras på det nyligen införda värdepappersbolagsdirektivet (IFD) och värdepappersbolagsförordningen (IFR) och som sedan i detalj regleras i en teknisk standard (ITS).

Den tekniska standarden träder i kraft den 1 september 2021 vilket medför att de nya rapporteringskraven börjar gälla från och med den 30 september 2021, med möjlig rapportering till FI från och med den 1 oktober 2021.

Laddar sidan