Daniel Barr ny generaldirektör för FI

2023-02-09 | Nyheter Om FI

Regeringen har i dag utsett Daniel Barr till ny generaldirektör för FI.

Daniel Barr är sedan 2018 generaldirektör på Pensionsmyndigheten, och har tidigare arbetat bland annat som bankstödschef på Riksgälden och som tillförordnad avdelningschef på finansmarknadsavdelningen på Riksbanken. Han har även haft en ledande roll inom Folksam.

Daniel Barr har medverkat i flera utredningar på finansmarknadsområdet, bland annat som expert i Finanskriskommittén. Han tillträder sin tjänst som generaldirektör på Finansinspektionen den 20 mars.