FI granskar försäkringsförmedlare

Vilka finansiella instrument förmedlas av försäkringsförmedlare? Kan försäkringsförmedlarens förslag påverkas av provisioner och ersättningar? Och i vilken utsträckning förmedlas särskilt riskfyllda finansiella instrument, som vissa strukturerade produkter, till konsumenter? Det ska FI ta reda på genom en fördjupad analys som startar i dag.

Fokus för analysen kommer att riktas mot finansiella instrument som säljs via försäkringsförmedlare inom ramen för olika typer av försäkringar. Vi vill bland annat ta reda på i vilken utsträckning komplicerade finansiella produkter säljs till konsumenter på det här sättet. Hit hör derivat och strukturerade produkter som ofta är svåra att förstå samtidigt som de ibland är dyra och förknippade med stora risker.

FI har tidigare ingripit mot flera värdepappersbolag för brister i deras rådgivning och för att rådgivare sålt just sådana finansiella instrument, utan att ta hänsyn till kundernas önskemål och behov. Eftersom många konsumenter även får råd av försäkringsförmedlare är det angeläget att också granska dessa företag.

− Vissa typer av produkter medför extra stora risker för konsumenter och ställer väldigt höga krav på företagen som vill sälja dem. Därför är det viktigt att granska hur försäkringsförmedlare hanterar den situationen konstaterar Johannes Petersson, senior finansinspektör på avdelningen Uppförandetillsyn.

Dessutom kommer vi att titta på hur förmedlarnas ersättningsmodeller ser ut, för att få en bättre bild av eventuella intressekonflikter. Om försäkringsförmedlare får provisioner för att förmedla vissa sparprodukter är risken att detta styr snarare än vad som är lämpligt för konsumenten.

Analysen omfattar 13 försäkringsförmedlare och kommer att vara klar innan sommaren.