Förslag till nya regler om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Bakgrunden är den nya lagen (2023:714) om förvärv och fövaltning av nödlidande kreditavtal (kreditförvaltningslagen) med tillhörande förordning.

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal handlar bland annat om ansökan för att få tillstånd att verka som kreditförvaltare och om den information som kreditinstitut och kreditförvärvare ska lämna till Finansinspektionen efter att nödlidande kreditavtal överlåts.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 15 januari 2024. Ange diarienummer FI dnr 23-17934.

Frågor om remissen besvaras av Mikaela Werner på e-post mikaela.werner@fi.se eller på telefon 08-408 985 63, eller av Nicolas Soldati på e-post nicolas.soldati@fi.se eller på telefon
08-408 985 86.