FI undersöker betaltjänstföretaget Zimpler

FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.

– Finansiella företag ska göra vad de kan för att skydda sig från att utnyttjas av kriminella. Det är en förutsättning för en hållbar samhällsekonomi. Spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn.

Zimpler AB har en betydande exponering mot spelbranschen. Därför inleder FI nu en undersökning för att granska hur företaget motverkar att de blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering.


Presstjänst
(Ej sms)