Inkasso och kreditförvaltning – nytt från 1 januari

2024-01-01 | Nyheter Bank

Från den 1 januari 2024 tar FI över ansvaret över inkassoföretag från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Samtidigt införs ett nytt tillstånd för kreditförvaltare.

Konsumenter som tidigare kunnat vända sig till IMY med klagomål på inkassoföretag kan från den 1 januari kontakta FI för att anmäla fel och brister i hur lagar och regler följs inom inkassoverksamhet och kreditförvaltning.

Inkassoföretag

De tillstånd att bedriva inkassoverksamhet som IMY meddelat kommer inte att påverkas av övergången. Tillstånden kommer att fortsätta gälla enligt IMY:s tidigare beslut.

Det här innebär också att företag som bedriver tillståndspliktig inkassoverksamhet berörs av FI:s tillsynsavgifter från och med den 1 januari 2024 och av avgifter för ansökningar när tillstånd behöver förnyas.

Kreditförvaltare

Inkassoföretag och vissa andra företag som bedriver verksamhet med förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal kommer att behöva ansöka om det nya tillståndet för kreditförvaltning.

För företag som i dag bedriver sådan verksamhet, med stöd av ett tillstånd för inkasso, gäller dessa tillstånd under en övergångsperiod som sträcker sig längst fram till den 29 juni 2024.

Läs mer