Mål mellan FI och Carnegie vilande i väntan på ställningstagande från EU-domstolen

Högsta domstolen har i målet mellan Finansinspektionen och Carnegie Investment Bank AB med nummer B 548-23 beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av artikel 7.2 i EU:s marknadsmissbruksförordning. I avvaktan på EU-domstolens ställningstagande kommer målet i Högsta domstolen att vara vilande.