Malin Alpen ny ordförande för Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Den 1 juli tillträder Malin Alpen som ny ordförande för stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Moa Langemark blir samtidigt ny ledamot av styrelsen för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper konsumenter med frågor om lån, sparande, försäkringar och betalningar. Stiftelserna erbjuder konsumenter oberoende jämförelser och vägledning på sin webbplats och via telefon.

– I dag ställs konsumenter på finansmarknaden inför många olika val. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har en mycket viktig roll i att ge konsumenter oberoende information och vägledning. Jag är stolt och glad över uppdraget som ordförande och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och medarbetare fortsätta arbetet för ett starkt konsumentskydd på finansmarknaden, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI.

Malin Alpen kommer att utföra uppdragen som representant för FI och inom ramen för sin tjänst som områdeschef för Betalningar på FI. Malin efterträder Lars Malmström.

Samtidigt som Malin börjar sina uppdrag tillträder även Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, som ledamot i styrelsen för båda stiftelserna.

Om Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå

Stiftelserna Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå erbjuder konsumenter vägledning via telefon samt mejl, och information och jämförelser på webbplatsen konsumenternas.se.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå finansieras av företag i finansbranschen och leds av en styrelse med representanter från Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad.

Även Konsumenternas Försäkringsbyrå finansieras av branschen och styrelsen består av representanter för Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Läs mer