Gräsrotsfinansiering i Sverige

Alternativa finansieringsformer kan ha en positiv inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att möjliggöra att fler projekt kan få finansiering även om exempelvis bankerna inte skulle medge ett lån. Samtidigt innebär gräsrotsfinansiering vissa risker för konsumenter.

Den som investerar på en plattform för gräsrotsfinansiering utsätts i många fall för hög risk jämfört med traditionella investeringsformer som värdepapper eller fonder. Trots relativt hög risk saknas i flera avseenden ett konsumentskydd motsvarande det som finns för dessa reglerade investeringsformer.

Gräsrotsfinansiering utgör fortfarande en mycket liten del av finansmarknaden och är i dag bara delvis reglerad. Mot bakgrund av att detta är en investeringsform som i växande utsträckning vänder sig mot konsumenter anser Finansinspektionen att det bör övervägas om det finns ett behov av kompletterande reglering för de plattformar som erbjuder andelsbaserade och lånebaserade investeringar.

Laddar sidan