FI-tillsyn 6: Hållbarhetsinformation i fonder

2018-11-07 | Rapporter

Fondbranschen har inom ramen för sin självreglering utvecklat en standard som fondförvaltare ska använda när de lämnar information som behövs för att en konsument ska förstå hur en fond arbetar med hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen. FI har i en kartläggning under sommaren 2018 följt upp och utvärderat branschens självreglering på området.

Givet en fortsatt hög ambitionsnivå hos branschens aktörer när det gäller att förbättra hållbarhetsinformationen bedömer FI sammanfattningsvis att det finns goda förutsättningar till fortsatt självreglering på området.

Branschen behöver dock vidareutveckla informationsstandarden och anpassa den till konsumenters behov. FI avser att fortsätta följa och utvärdera branschens arbete och förväntar sig också att branschen själva löpande utvärderar resultatet av sitt arbete.

Laddar sidan