Remissvar: Fokus premiepension

Finansinspektionen (FI) bedömer att utredningens förslag går i rätt riktning, men är otillräckliga för att rätta till bristerna i premiepensionssystemet.

FI anser att både principiella skäl och erfarenheterna av hur premiepensionssystemet fungerar talar för övergång till en modell med ett litet antal fonder med begränsat utrymme för risktagande. Eftersom spararna är tvingade att delta i premiepensions-systemet, bör konsumentskyddet vara särskilt starkt. Den enskilde bör därför skyddas mot alltför riskfyllda och kost¬samma sparalternativ.

Laddar sidan