Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

FI välkomnar Pensionsgruppens beslut att införa ett upphandlat fondtorg inom premiepensionssystemet. Övergången bör ske så snart som möjligt.

Förslagen i den remitterade promemorian rör åtgärder på kortare sikt. FI ställer sig bakom syftet med åtgärderna och ser goda skäl att snarast möjligt stärka konsumentskyddet inom premiepensionssystemet. Samtidigt måste hänsyn tas till att ett annorlunda fondtorg kommer att finnas på plats inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det gör att FI, för det första, bedömer att det bör ställas avsevärt högre krav på verksamhetshistorik på fondförvaltare och på minimikapital i fonder som erbjuds på fondtorget. För det andra anser FI att det inte är lämpligt att Pensionsmyndigheten bygger upp en omfattande granskningsverksamhet som inte kommer att behövas när ett nytt fondtorg är på plats.

Läs mer

Laddar sidan