Ändring av EU-direktiv om samarbete om beskattning

2023-02-13 | Remissvar Penningtvätt

FI tillstyrker ett förslag från EU-kommissionen om ändring av direktiv 2011/61/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC).

FI tillstyrker de föreslagna ändringarna i direktivet (2011/16/EU) som sammantaget kan förväntas förbättra medlemsstaternas samlade förmåga att motverka ekonomisk brottslighet.

I förslaget tydliggörs att information som omfattas av det administrativa samarbetet i fråga om beskattning ska kunna delas även med andra behöriga myndigheter i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av att i samband med ett framtida genomförande av direktivet se över möjligheterna till ett ökat informationsutbyte mellan Skatteverket och Finansinspektionen i dessa frågor.