Thulestiftelsen får tillstånd att förvärva Skandia Liv

Finansinspektionen ger tillstånd till Thulestiftelsen att förvärva samtliga aktier i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

FI ger också tillstånd till Thulestiftelsen att indirekt förvärva samtliga aktier i Försäkringsaktiebolaget Skandia, Skandiabanken Aktiebolag och Skandia Fonder AB.

Laddar sidan