Tillstånd för SEB att förvärva egendom

FI ger SEB AB tillstånd att förvärva egendom från sitt tyska dotterbolag SEB AG som bedriver bankrörelse i Tyskland.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB AB) har ansökt om tillstånd att förvärva egendom från sitt tyska dotterbolag SEB AG inom verksamhetsområdet Large Corporates & Financial Institutions.

Förvärvet är planerat att ske den 2 januari 2018 och egendomen ska föras över från SEB AG till SEB AB:s tyska filial.

Läs mer

Laddar sidan