Frukostmöte om aktuella Solvens 2-frågor

Finansinspektionen (FI) bjuder in till ett frukostmöte för att informera om aktuella Solvens 2-frågor.

Vi kommer till stor del att fokusera på EIOPA:s (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens) remiss om:

bolagets egen risk och solvensbedömning (ORSA)
rapportering för tillsynsändamål
publik information.

Information och länk till remissen kommer att publiceras på FI:s hemsida omkring 4 november. Ta gärna del av den innan frukostmötet. Remisstiden är kort och pågår endast fram till den 20 januari 2012.

Vi kommer också att gå igenom tidplanen för implementering av Solvens 2- reglerna så långt den är känd.

Mötet är ett led i vår kontinuerliga kommunikation med branschen om Solvens 2.

Praktisk information
Datum: 17 november 2011
Tid: 8.30-10.30 (Kaffe serveras från 08.00)
Plats: Berns, Berzelii park, Stockholm

Mejla din anmälan till solvens2@fi.se. (ange namn, företag, titel, mejladress och telefonnummer) Vi tar endast emot anmälningar via mejl. Sista anmälningsdag är den 9 november 2011.

Antalet platser är begränsat till max två personer per företag. Eventuella restplatser läggs ut en vecka innan mötet och då gäller först till kvarn.

Laddar sidan