Seminarier för försäkringsbranschen 8–9 september

Finansinspektionen har bjudit in försäkringsbranschen till ett antal seminarier om den nya försäkringsrörelselagen (FRL) den 8–9 september 2011.

Den nya försäkringsrörelselagen påverkade ett antal regler för försäkringsbranschen. Dessutom tillkom under våren 2011 också ett antal följdändringar i ett trettiotal föreskrifter (FFFS) från Finansinspektionen.

De inbjudna livbolagen, skadebolagen och understödsföreningarna kommer därför att få en genomgång av de största förändringarna inom områdena:
redovisning
rapportering
försäkringstekniska riktlinjer
informationskrav
dispensmöjligheter

Seminariet ger möjlighet för företagen att ställa frågor till FI:s experter.

Samtliga bolag har bjudits in per brev.

Laddar sidan