En unik miljö – hur påverkar det vår tillsyn?

FI:s generaldirektör Erik Thedéens anförande på konferensen Terminsstart Pension den 15 februari 2017.

Erik Thedéen talar om hur makroutvecklingen och utvecklingen på tillgångsmarknaderna påverkar försäkringsmarknaden och försäkringsföretagen, inte minst de företag som erbjuder långa sparprodukter med finansiella garantier, och hur FI behöver hantera detta i tillsynen.

Laddar sidan