Erik Thedéen i EU-parlamentet om nya bankregler

Erik Thedéen kommenterar i dag EU-kommissionens förslag till uppdaterad bankreglering vid en utfrågning i Bryssel i EU-parlamentets utskott för Ekonomi och valutafrågor (ECON).

Finansinspektionens generaldirektör fokuserar sina kommentarer på begreppen flexibilitet och harmonisering och hur de påverkar varandra. Hans slutsats är att begreppen inte är varandras motsatser utan att både kan och bör vara en grund för en effektiv EU-reglering på bankområdet.

Erik Thedéens tal finns i sin helhet nedan (på engelska).

Laddar sidan