Regelverksförändringar på försäkringsområdet

Åsa Larson, områdeschef för Försäkring, talade på DI Försäkring om aktuella regelverksförändringar som berör försäkringsföretag. Hon betonade att aktuella regelverksförändringar har som syfte att stärka konsumentskyddet och kommer att innebära högre krav på försäkringsföretagen. Exempel på detta är kommande regelverk för tjänstepensionsföretag och försäkringsförmedlingsdirektivet IDD.

  • Datum: 2018-02-07
  • Talare: Åsa Larson, områdeschef för försäkring
  • Plats: Konferensen DI Försäkring

 

Vad gäller tjänstepension har FI fokus på att ha förslag på föreskrifter klara i tid samt att tillståndsgivningen ska ske effektivt. Åsa Larson talade också om de högre krav som IDD medför för förmedlare och försäkringsföretag och betonade vikten av att branschen är proaktiv i sina förberedelser. Slutligen informerade Åsa Larson om en kommande översyn av solvenskapitalkravet inom Solvens 2.

Läs mer

Laddar sidan