Erik Thedéen: Försäkra oss om en trygg tjänstepension

FI:s generaldirektör medverkade den 3 april på Tjänstepensionsdagen i Stockholm och talade om FI:s åtgärder för att trygga tjänstepensionen.

  • Datum: 2019-04-03
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Tjänstepensionsdagen

"För en trygg pension krävs att individen förstår konsekvenserna av sina val, vilket ställer krav på enkel och tydlig information från tjänstepensionsföretagen", sa Thedéen.

Det finns rapporter som visar hur enkelt ett tjänstepensionsinstitut kan ändra de blivande pensionärernas uttagsbeteende genom ändringar av uttagsblanketten. Allt fler blivande pensionärer lockas att ta ut sin tjänstepension på så kort tid som möjligt. "Möjligheten att ta ut sin pension på så kort tid som fem år innebär en risk för låg pension vid högre ålder", fortsatte Thedéen.

Riskkänsligt kapitalkrav

"Riskkänsligt kapitalkrav stärker konsumentskyddet och tjänstepensionsföretagens långsiktiga möjligheter till en god avkastning. FI:s bedömning är att ett riskkänsligt kapitalkrav inte kommer ändra kapitalallokeringen i någon större utsträckning", påpekade Thedéen.

Syftet med ett riskkänsligt kapitalkrav är att värna ett långsiktigt gott konsumentskydd. Genom att säkerställa att tjänstepensionsföretagen har tillräckliga buffertar för att kunna hantera svåra situationer och incitament för en god riskhantering kan ett riskkänsligt kapitalkrav bidra till både säkerhet och skydd för konsumenten. Dessutom kan det medföra långsiktigt tillfredsställande avkastning genom att företagen kan hantera både kort- och långsiktiga risker.

En av hörnstenarna i den föreslagna kapitalkravsregleringen är kapitalkrav i två nivåer. Att bryta mot det riskkänsliga kapitalkravet innebär att en långsiktig åtgärdsplan ska upprättas och lämnas in till FI. "Det riskkänsliga kapitalkravet är en buffert som ger företag utrymme att återhämta sig av egen kraft men under FI:s överinseende", avslutade Thedéen.

 

Laddar sidan