Susanna Grufman: Ekonomiskt omslag i en orolig värld

Det ekonomiska läge vi har nu präglas av genuin osäkerhet. Ingen av oss vet exakt vad som kommer att hända. Men vi vet att mycket kan gå fel och att effekterna kan bli stora. I en sådan här verklighet är det viktigare än någonsin att ha marginaler. Det sa FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman när hon deltog i Finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

  • Datum: 2023-01-31
  • Talare: Susanna Grufman
  • Möte: Finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet

Susanna Grufman framhöll att marginaler åstadkoms genom att ställa krav på buffertar av olika slag; att banker har kapital för att hantera olika risker, att hushåll lånar lite mindre och amorterar löpande, och att marknaden för företag som finansierar sig med obligationer fungerar bättre.

– Det här har vi på Finansinspektionen arbetat med i flera år. Och tack vare det bedömer vi att både svenska banker och hushåll är bättre rustade för att klara av den svåra tid vi nu kommit in i än vad de annars hade varit. Vi bedömer sammantaget att de svenska bankerna har betydande motståndskraft, sa Susanna Grufman.

Hon fortsatte med att konstatera att det under senare år har skett en ohållbar riskuppbyggnad i den kommersiella fastighetssektorn.

– Dessa bolag möter nu en ny verklighet och en korrigering måste till. Om det vill sig väl, kan det bli en ordnad justering. Men det kan också gå i en annan riktning, och därför är det viktigt att företagen nu agerar och inte bara hoppas på att läget ska vända snart igen.