Resultat

2022

Bedragare påstår sig ringa från FI

FI har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och påstår sig ringa från FI.

Susanna Grufman ny chef för Marknader

Den 1 februari blir Susanna Grufman chef för FI:s verksamhetsområde Marknader. Hon fortsätter samtidigt att vara biträdande generaldirektör och behåller ansvaret för konsumentskyddsfrågorna.

2021

Provisioner: Vissa förbättringar – men stora intressekonflikter finns kvar

Provisionsintäkterna vid investeringsrådgivning har minskat och bolagen betalar inte längre ut så kallade up front-provisioner till distributörer. Färre bolag säljer också strukturerade produkter, samtidigt som fler konsumenter köper indexfonder. Däremot finns många intressekonflikter kvar, särskilt kring fondprovisioner. Det är några av Finansinspektionens slutsatser efter att ha utvärderat effekterna av de nya reglerna om provisioner på försäkrings- och värdepappersmarknaden.

Bedragare utger sig att ringa från FI

2021-12-17 | Nyheter Konsumentskydd

FI har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och utger sig att ringa från FI.

Gilla din ekonomi blir Nationella nätverket för finansiell folkbildning

Nätverket Gilla din ekonomi jobbar med att öka den finansiella kunskapen i Sverige via olika utbildningsprojekt. För en tydligare kommunikation om vad nätverket gör byter Gilla din ekonomi nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut

Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav och nästan en av fyrtio får senare en skuld hos Kronofogden. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) och Kronofogden. Under nästa år kommer Konsumentverket därför att särskilt granska de här företagen.

Befogenhetsbedrägerier har ökat 54 procent i år

2021-12-03 | Nyheter Konsumentskydd

Antalet polisanmälningar där någon utger sig för att vara till exempel banktjänsteman, så kallade befogenhetsbedrägerier, har ökat med 54 procent i år. Det skriver Stöldskyddsföreningen.

Bankernas marginal på bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån ökade med 7 punkter under det tredje kvartalet 2021. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 var marginalen 1,49 procent, jämfört med 1,42 procent vid slutet av det andra kvartalet.

FI och Konsumentverket vill att regeringen utreder förutsättningarna för ett nationellt skuldregister

2021-10-27 | Nyheter Konsumentskydd

Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket anser att det krävs fler verktyg för att motverka att konsumenter får betalningsproblem på grund av konsumtionslån. Myndigheterna har redan tidigare lyft behovet av ett system som synliggör låntagares alla skulder. Givet den oroande utvecklingen på lånemarknaden hemställer FI och Konsumentverket nu till regeringen att snabbt få en sådan utredning på plats.

Ny öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda

Hur lånar man till en bostad i Sverige? Eller pensionssparar? Det är frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet just här.

Laddar sidan