Fyra anledningar till att inte köpa krypto

Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för kryptomarknaden är på gång kommer det fortsatt vara mycket riskabelt för dig som konsument att investera i krypto. Vi har listat fyra anledningar till att inte göra det.

Enligt FI:s hushållsundersökning 2023 hade omkring sex procent av svenskarna investerat i kryptotillgångar, trots att dessa investeringar är mycket riskfyllda och att det i dag helt saknas ett konsumentskydd. Nya regelverk, så som Mica-förordningen, är på gång för att reglera marknaden men trots det kommer handel med kryptotillgångar fortfarande att innebära en stor risk.

– Marknaden svänger kraftigt och det är svårt att värdera de flesta kryptotillgångar på ett säkert sätt. Risken att förlora sina pengar är stor, säger Charlotte Fried, enhetschef för Betalanalys och policy på FI.

Funderar du på att investera i krypto? Här är fyra fakta som du bör känna till.

Konsumenter är dåligt skyddade

Kryptotillgångar är i dag oreglerade och står i de flesta fall utanför FI:s tillsyn. Nya regelverk är ännu inte tillämpbara och även efter det kommer det att vara riskabelt att investera i krypto. Det finns bland annat en hög risk för bedrägerier, hackerattacker och andra säkerhetsproblem som du som konsument inte är skyddad mot när du investerar i krypto.

Värdet kan sjunka snabbt

Priset på kryptotillgångar svänger extremt snabbt. Många kryptotillgångar har inte heller något underliggande värde på det sätt som till exempel aktier eller fonder har. Det innebär att det är mycket svårt att värdera krypto.

Negativ miljöpåverkan

Utvinningen av bitcoin och vissa andra kryptotillgångar innebär en hög elanvändning. Trots försök att få vissa kryptotillgångar att använda mindre energi så är elanvändningen i dag högre än någonsin tidigare, med betydande miljöskadliga koldioxidutsläpp som konsekvens.

Risk för penningtvätt och terrorismfinansiering

Kryptotillgångar används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Snabbheten på transaktioner, den globala räckvidden, potentialen för anonymitet och möjligheten för transaktioner att äga rum utan finansiella mellanhänder gör kryptotillgångar attraktiva för kriminella aktörer.


Presstjänst
(Ej sms)