Företagsregistret

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Adress
106 40 STOCKHOLM
Telefon
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Värdepappersbolag
 
Organisationsnummer
502032-9081
Institutnummer hos FI
11102
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-01-03 VP-inst, SI - derivat
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - ETC:er
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - ETN:er
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - aktier
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - obligationer
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - strukturerade finansiella produkter
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - utsläppsrätter
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - värdepapperiserade derivat
 • 2011-06-30 Tillstånd till avancerad metod för intern riskklassifiering
 • 2008-03-28 Operativ risk, internmätningsmetod
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Garantigivning & placering av fi instrument m fast åtagande
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • 2007-10-01 Förvaltare av fondandelar
 • 2007-08-27 Utgivning av säkerställda obligationer
 • 2007-03-28 Tillstånd till metod för intern riskklassificering
 • 2001-12-21 Marknadsrisk, VaR-modell
 • 1994-01-01 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
 • 1990-08-15 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning

Se gränsöverskridande handel

Specialfond

Laddar sidan