Försäkringsdistribution

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Observera att tillståndet att distribuera försäkringar ska registreras hos Bolagsverket. Anmälan om registrering ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från datumet för FI:s tillstånd annars förfaller tillståndet.

Övrig information

Förutom i lagen om försäkringsdistribution, finns regler i förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. Se länkar nedan.

Rapportering till FI

När en juridisk person ska ansöka om tillstånd eller anmäla ändringar i verksamheten behöver företaget en person som är behörig att logga in i rapporteringssystemet Försäkringsdistribution i FI:s rapporteringsportal. 

Första steget är att en registrerad firmatecknare för bolaget registrerar sig i rapporteringsportalen. Den personen kan sen delegera rapporteringsbehörighet till någon annan. 

En fysisk person behöver registrera sig som användare i rapporteringsportalen för att kunna logga in. 

Delegering av rapporteringsbehörighet beskrivs i en lathund för rapporteringsportalen som finns tillgänglig på sidan Om rapporteringsportalen. Se sidan 34–35. Informationen finns också i en instruktionsfilmen "Instruktionsfilm – Delegera rapporteringsbehörighet" som finns på samma webbsida.

Observera att själva rapporteringen i systemet Försäkringsdistribution inte har ändrats.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan