Intyg

FI kan, på begäran, utfärda två typer av intyg.

  1. Intyg om verksamhetstillstånd
  2. Intyg om att: en person inte, under de senaste fem åren, har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad, eller ingått i ledningen för en juridisk person som har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 9 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller 8 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före återkallelsen.

Begäran ska innehålla

Beställaren skickar en skriftlig begäran om intyg med post eller mejl.

Begäran om verksamhetsintyg ska innehålla:

  • organisationsnummer för den juridiska person intyget ska omfatta
  • uppgift om intyget ska vara på svenska eller engelska.

 

Begäran om intyg för ej återkallat tillstånd, enligt punkt 2 ovan, ska innehålla:

  • för- och efternamn samt personnummer, i formatet ååmmdd-nnnn på den person intyget ska omfatta
  • omfattar begäran flera personer underlättar ni handläggningen om att ni bifogar en Excelfil med alla personuppgifterna samt
  • uppgift om postadress dit intyget ska skickas


Avgift

Intyg om verksamhetstillstånd kostar 3 600 kronor.
Intyg för ej återkallat tillstånd är 2 100 kronor.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan